SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN, BẢO TRÌ VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỆN NHÀ MÁY, CÔNG TY

I. SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN I.I. SỬA CHỮA MÀN HÌNH HMI CÔNG NGHIỆP Nhận sửa chữa, thay thế màn hình cảm ứng các hãng: Màn hình HMI Siemens: Màn hình KP, màn hình KTP, màn hình OP, màn hình TP, màn hình MP, màn hình Comfort Panel… Màn hình HMI Shcneider: Màn hình Magelis XBT, màn …