VÒNG BI 7215 BECBM SKF CHÍNH HÃNG

Liên hệ

Vòng bi bạc đạn đỡ chặn 7215 BECBM SKF chính hãng
Vòng bi bạc đạn tiếp xúc góc SKF
Vòng bi đỡ chặn SKF được thiết kế với rãnh lăn của vòng trong và vòng ngoài có thể dịch chuyển tương đối với nhau theo phương dọc trục. Thiết kế này phù hợp cho các ổ lăn chịu tải trọng hỗn hợp (nghĩa là các ổ lăn chịu đồng thời tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục).
Danh mục: