Bu lông – Ốc – Vít – phe : đa chủng loại

Liên hệ

cung cấp đa chủng loại :

– bu lông – đai ốc

– vít – anchor bolt

– long đền – vòng phe