Bạc đạn gối đỡ UCFC – ASAHI

Liên hệ

tên sản phẩm: bạc đạn gối đỡ UCFC
Model: UCFC
Thương hiệu:   ASAHI- Japan
Đơn vị tính: Cái