Power Lock Series AS

Call

KHÓA TRỤC STUBAKI : PL-020 ~ 300 – AS

– XUẤT XỨ: STUBAKI- JAPAN,

– ĐỊNH DANH: KHỚP KHÓA TRỤC CÔN

– TÌNH TRẠNG: CÒN HÀNG,